TOO SMALL THEMBA (N.SOTHO) THEMBA YO MONYENYANE Cover

TOO SMALL THEMBA (N.SOTHO) THEMBA YO MONYENYANEAuthor : S.J. BOUCHER
Hardcopy ISBN : 9780796004215
Stock : 645 units

Themba o be a hloka se a ka se dirago. Kgaitšediagwe le mogolwagwe ba be ba sa nyake go bapala le yena. E be e le yo monnyane kudu go ka thuša ba bagolo. O ile a namela mohlare wo moteleletelele gore a bonale nke ke motho yo mogologolo mo lefaseng, yoo a kago bona motse ka bophara go tšwa moo a emego. Nyakišiša ka fao a thušago lapa labo le ka moo a hlakodišitšego khekhe gore e se swe.

Purchase Options