Kungenxa Yamasondo Ibanga 6 Incwadi Yesithupha Cover

Kungenxa Yamasondo Ibanga 6 Incwadi YesithuphaAuthor : Anita Plant, Andre Plant
Hardcopy ISBN : 9781775711384
Stock : 1564 units
Ebook ISBN : 9780796050540

UThulani nomngani wakhe ulindani babona abafana bedlala izikeyibhodi beshwibeka le nale benza izitayela. Ulindani ucela ubaba wakhe amthengele isikeyibhodi. UThulani yena usebenza kanzima ukuzakhela esakhe esagcina siyisikeyibhodi sekhethelo. UThulani uthol aukuthi umama wakhe kuyamkhathaza ukuyokha amanzi emfuleni awathwale ekhanda. Unquma ukumakhela inqola. Esizwa nguSifiso umfowabo kanye nomngani wakhe ulindani baqoqa zonke izidingo zokwakha inqola. Bazuza ulwazi oluningi mayelana nokusebenza kwamasondo kanye namapulangwe. Umama uyathokoza ngenqola ayakhelwe ngamadodana akhe. Ngaphandle kwamasondo uThulani ubengeke akwazi ukwakha lezi zinto azakhayo kule ndaba. Mukhulu umsebenzi wamasondo kepha kumele ube nolwazi lokusebenza kwawo.

Purchase Options


Ebook File Size : 2.48