UMthokozisi epulazini Ibanga 6 Incwadi Yesithathu Cover

UMthokozisi epulazini Ibanga 6 Incwadi YesithathuAuthor : N. M. Zondi
Hardcopy ISBN : 9781775711353
Stock : 405 units
Ebook ISBN : 9780796050519

UMthokozisi benomfowabo uSizwe kanye nomndeni bayathutha eSoweto lapho behlala khona amabombo bawabhekisa eNyoni, enhla neKwaZulu-Natali. Uyise usethenge ipulazi lapha eNyoni. Bahamba nje abathandi ngoba bashiya abangani babo nempilo abayejwayele baya endaweni abangayazi, indawo yasemakhaya. Uma befika eNyoni bahlangabezana nezinselelo zokufika endaweni. Bathola abangani abasha, bafunda ukusebenza emasimini, bafunda nemidlalo emisha. Emva kokufikiswa ngezindlela ezahlukene bazithola sebethanda ukuhlala kule ndawo ngoba babona imizamo yabo yokusebenza kwabo iphumelela. Bayaqala bayejwayela. Abazali babo bayabakhumbuza ukuba bafunde ukonga ngoba kusekude bazuze ngemikhiqizo yepulazi.

Purchase Options


Ebook File Size : 0.97