Izihlahla ikhaya lezilwane Ibanga 6 Incwadi Yesibili Cover

Izihlahla ikhaya lezilwane Ibanga 6 Incwadi YesibiliAuthor : Anita Plant, Andre Plant
Hardcopy ISBN : 9781775711346
Stock : 1063 units
Ebook ISBN : 9780796050502

UBafana nabazala bakhe bayazidlalela nje umacashelana. UBafana uyozicashela ngemuva kogodo oludala. Akanalo noluncane ulwazi lwesidididi asidalayo emphakathini oziphilela lapho ogodweni. Umdlalo wabo uphelela lapho ogodweni lapho babelana ngolwazi mayelana nezilwanyana ezihlala ogodweni. UBafana usekujahe ngendlela emangalisayo ukuyovakashela umalume wakhe. Phela wayemthemisile umalume wakhe ukuthi uzomvumela ukuba akhe indlu yokudlala esihlahleni samakhiwane esisengadini. Kodwa uma uBafana esegibela esihlahleni uyabona ukuthi izinto azilungile neze. Aphi amakhiwane? Kwenzekeni emaqabungeni? Ziphi zonke izilwanyana ezihlala lapha? Yini engenza isihlahla sigule? Yini angayenza uBafana?

Purchase Options


Ebook File Size : 2.67