Kgoho le Metswalle ya Hae: Mohato wa 4 Buka ya  2 :Re a ba rata Cover

Kgoho le Metswalle ya Hae: Mohato wa 4 Buka ya 2 :Re a ba rataAuthor : D. A. Hlangu ,M. T. Jali
Hardcopy ISBN : 9780796048639
Stock : units

"Kgoho Le Metswalle Ya Hae is an adventure of domestic animals displaying their exciting moments and challenges they face in their daily lives. Learners will enhance their reading skills, word recognition as well as phonemic awareness. They will learn about animal habits and how to look after animals. " "Kgoho Le Metswalle Ya Hae ke dikenkeng tsa diphoofolo tsa lapeng tse bontshang dinako tse thabisang le mathata ao ba thulanang le ona bophelong ba bona ba letsatsi le letsatsi. Baithuti ba tla ntlafatsa tsebo ya bona ya ho bala, ho tseba mantswe le ho lemoha difonimi. Ba tla ithuta ka mekgwa ya diphoofolo le kamoo ba ka hlokomelang liphoofolo kateng."

This product is currently not available for purchase.