AFRIKAANS FAL GRADE 12 EXPLAINER VIDEO PACK Cover

AFRIKAANS FAL GRADE 12 EXPLAINER VIDEO PACKCurriculum : CAPS/IEB ALIGNED
Author : Shuter and Shooter Publishers
StockCode/ISBN : 9781485829331

This media pack contains the following video lessons: Agenda en notule Beplanning vir 'n opstel Formaat van 'n toespraak Luistertoets Opsomming Lees Prosesskryf Verslag Verstaan drama Voorbereide hardoplees Voorbereide toespraak

Purchase Options