Sichumile IsiXhosa Ibanga 7 Incwadi Yomfundi Cover

Sichumile IsiXhosa Ibanga 7 Incwadi YomfundiAuthor : M J Lekhehle, N P Nakani, N T Ngxingo
Hardcopy ISBN : 9781920605704
Stock : 1372 units
Ebook ISBN : 9780796047564

Le ncwadi iqulunqwe ngolu hlobo: • Ukuze iwuvelele wonke umsebenzi ekufaneleke ukuba uwufunde kweli banga. • lbhalwe ngolwimi olulula nolulandelekayo ukuze kube lula ukuba niziqonde izifundo nemisetyenzana ngokulula. • lzifundo nemisetyenzana ekule ncwadi zonke zikhatshwa yimifanekiso nezicwangciso ezilungiselele ukuze uziqonde nangaphezulu. • Kukho isichazi-magama esilungiswe sabekwa ekupheleni kwezifundo zesiqendu ngasinye nesilungiselelwe ukuze sinike inkcazelo yawo onke amagama anokuba nobunzima kwisiqendu eso. • lbonakalisa unxibelelwano olucace ngokuthe gca phakathi kwencwadi yokufunda kunye nencwadi yabafundi. Zizonke ezi ncwadi zifumaneka ngolu hlobo: Sichumile lsiXhosa lncwadi Yomfundi lbanga 7 Sichumile lsiXhosa lncwadi Yokufunda lbanga 7 Sichumile lsiXhosa lncwadi Katitshala lbanga 7

Purchase Options


Ebook File Size : 16.67