Hi Nwa HI Kolwa Giredi 7 Xihlovo xa Mudyondzisi Cover

Hi Nwa HI Kolwa Giredi 7 Xihlovo xa MudyondzisiAuthor : S Mabulwana, T B Mtebule, T H Mushwana, V S Phakula
Hardcopy ISBN : 9781920605179
Stock : 263 units
Ebook ISBN : 9780796046123

HI NWA HI KOLWA GIREDI 7 i buku leyintshwa yo letela vadyondzi va Giredi 7, leyi simekiweke ehenhla ka Xitatimende xa Pholisi ya Kharikhulamu na Makambelelo (XIPHOKHAMA) eka Xiyimo xa le Henhla Tigiredi ta 7-9. Nongonoko wa tibuku ta Hi Nwa Hi Kolwa wu avanyisiwile hi tibuku tinharhu ku nga: Mbita ya Mudyondzi, Xihlovo xa Mudyondzisi na Buku yo Hlaya. Mbita ya Mudyondzi Yi na tidyondzo leti ti endlaka leswaku mudyondzi a nwa dyondzo a kolwa. Yi aka ehenhla ka vutivi bya mudyondzi bya khale. Buku leyi yi andlariwile hi ndlela yo olova swinene ku endlela leswaku mudyondzi a mama Xitsonga a kondza a kolwa hakunene. Xihlovo xa Mudyondzisi I buku leyi Mudyondzisi a kelelaka dyondzo eka yona a yi chela embiteni ya Mudyondzi leswaku a nga omelwi. Hi tlhelo ra Makambelelo, ku kombisiwile na tinxaka to hambana ta wona. Xihlovo lexi xa Mudyondzisi xi na xikombiso xa rhubiriki yo hlela switshuriwa. Buku yo Hlaya Leyi i buku leyi vadyondzi va tikhorisaka hi ku hlaya swirungulwana, switlhokovetselo, ntlangu na mintsheketo leswi va hungasaka hi swona va ri karhi va dyondza ta vutomi. SWIHLAWULEKISI Yi tsariwile hi ku landza Xitatimende xa Pholisi ya Kharikhulamu na Makambelelo (XIPHOKHAMA). Ririmi leri ri tirhisiweke ri ringanela vadyondzi va Xi imo xa le Henhla Ti iredi ta 7-9. Yi na swifaniso swa nkoka leswi swi kokaka mahlo, yi tlhela yi va na maveketelele lawa yanene. Yi na Xihlovo xa Mudyondzisi lexi xi nga na maandlalelo ya tidyondzo lawa ya fanaka na lawa ya le ka buku ya Mbita ya Mudyondzi. SWIPFUNO Swi tiyisisa leswaku ku na nseketelo lowukulu wa Makambelelo. Vadyondzi va kota ku twisisa buku leyi no mama Xitson a va kondza va kolwa hakunene. Yi tsakisa no olovela vadyondzi ku yi tirhisa. Xi olovela Mudyondzisi ku xi tirhisa.

Purchase Options


Ebook File Size : 8.2