Ukuhmaba ukubona Ibanga 5 Incwadi Yesihlanu Cover

Ukuhmaba ukubona Ibanga 5 Incwadi YesihlanuAuthor : N. P. Buthelezi
Hardcopy ISBN : 9781775711315
Stock : 219 units
Ebook ISBN : 9780796050472

USithembiso noThemba bangamawele. Bahlala kwamamkhulu wabo eNgomane. Unina wabayisa khona ngoba efuna basize udadewabo ngoba en­genangane futhi ebabalekisela nodlame. Umam­khulu wabo akabaphethe kahle. Ubathuma ngisho nangesikhathi sesikole baze basale ezifundweni. Bayalamba, ngisho noma unina ebathumela imali yokudla umamkhulu ubuye abathume ukuba bay­okwenzaizinto ezimbi ezifana nokweba. Ake uzi­fundele nawe uzizwele ubunzima laba bantwana abahlangabezana nabo behleli kwamamkhulu wabo kuze kube banquma u kweqa babuyel e ekhaya.

Purchase Options


Ebook File Size : 1.51