Tllotlo ho bokwa le ka mpeng Cover

Tllotlo ho bokwa le ka mpengAuthor : N. A. Mpembe
Hardcopy ISBN : 9781775880103
Stock : 965 units
Ebook ISBN : 9780796047403

Nandi o ile a nkwa ke lelapa la ha Lekaota kamora hore batswadi ba hae e be mahlatsipa a HIV. Malapa a ne a sa lobe letho ka ho mo hlokomedisa bohlokwa ba puisano. o ile a rutwa ka kotsi ya dikamano le dintho tse hohelang banana hore ba quetelle ba le kotsing. hona ho ile ha mo thusa ha a ya sekolong sa Lelakabe High School moo a ileng a kopana le baithuti ba namg le tshwaetso ya HIV le AIDS e el batjha. Nandi o ne a na le metswalle, mme o ile a ba hlokomedisa ka lefu lena le bolayang. Mosuwehlooho jwaleka motswadi e mong le e mong o ile a kgothalletsa sena. Ba ile ba etela malpa a nang le batho ba nang le HIV le AIDS , mme ba kena le letsholong la ho lemosa batho ba nang le HIV le AIDS, mme ba kena le letsholong la ho lemosa natho ka lefu lena la HIV le AIDS. Nandi e ne e le moetapele wa porojeke ena, ebile e le motsamaisi wa letsatsi ha ba etetse bakudi ba AIDS kwana Othandweni. Ba fumane ba bang ba se be hlokahetse mme hona ho ile ha ruta baahi ba Qoqolosing ho se kgese batho ba nang le HIV le AIDS, empa ba ba tshware hantle le ho ba fa seriti

Purchase Options


Ebook File Size : 0.82