Mathinyane Cover

MathinyaneAuthor : P.P. Phokwane
Hardcopy ISBN : 9781775880240
Stock : units
Ebook ISBN : 9780796047373

Molatsana o be a dula le makgolwagwe ke ge batswadi ba gagwe ba be ba sa ise felo ka tsa sekolo. 0 be a le bohlale ka sekolong a ba phala le ge a be a sa tie sekolong ka mehla. Makgolwa Molatsana o be a loga magogwa gore a tie a tsenye yo Molatsana sekolo. Ka nako tse dingwe o be a bopa meeta a e rekisa. Le ge mokgekolo a se a tsena sekolo, o be a tseba mohola wa thuto. Molatsana o ile a palelwa ke sekolo a lebeletse monate wa lefase. Mafelelong o fetogile letlakala a ba a hlokofala. Baswana ba re: nyatsa molala e hwela molaleng.

Purchase Options


Ebook File Size : 0.77