IsiZulu Soqobo Incwadi Kathisha Ibanga 9 Cover

IsiZulu Soqobo Incwadi Kathisha Ibanga 9Author : A. B. Mahlangu, N. F. Mbhele, S. E. Zulu, T. M. Mbhele
Hardcopy ISBN : 9781920605537
Stock : 217 units
Ebook ISBN : 9780796047199

lzincwadi zeSIZULU SOQOBO yizincwadi eziluchungechunge ezihlelelwe lsiZulu Ulimi lwaseKhaya (Home Language). Zisukela ebangeni lokuqala kuya kwele-12 (Grade 1-7 2). Lezi zincwadi zihlelwe zabhalwa kabusha ngohlelo lokufunda lwe­CAPS (Curriculum and Assessment Policy Statement) lsitatimende SeNqubomgomo yoHlelo LweziFundo nokuHlola (NquTaHleHlo). Emazingeni aphakeme (Senior Phase) eBangeni lesi-7 kuya kwelesi-9 (Grade 7-9) kukhona lezi zincwadi: • lncwadi Yomfundi (Learner Book) • lncwadi Kathisha (Teacher Guide) • lncwadi Yokufunda (Reader)

Purchase Options


Ebook File Size : 2.25