Lindakhil'ilizwi lakho Cover

Lindakhil'ilizwi lakhoAuthor : M. Mdliva
Hardcopy ISBN : 9781920605902
Stock : 740 units
Ebook ISBN : 9780796046857

Le yinovelana enebali elibonisa ukuba umntwana nokuba uselula, uba nazo iimfuno zakhe. Ezinye zazo ziye zibe ngaphaya kwamandla abazali , kuba bengenazo iintsiba ezaneleyo. Kule noveli loo meko izamile ukubuphazamisa ubudlelwane phakathi komntwana nomzali. Ukubonisa ubuzali obugqibeleleyo amaxesha amaninzi abazali baye baphumelele ukuyinyamezela le meko. Okuhle ke kweli bali kukuba umntwana onguNonceba wade wakubonakalisa ukuba uyayihlonipha imizamo kanina yokumkhulisa. Kweli bali kukwabonakaliswa amandla othando athi enze ukuba umzali ngamnye akwazi ukunyamezelana nomntwana wakhe. Kukwabonakalisiwe ukuba amandla othando noxolo ayakwazi ukoyisa nayiphi na inzima okanye umngeni ebomini esibuphilayo.

Purchase Options


Ebook File Size : 0.76