Shuters Top Class Ukwazi lzidingo Zempilo Ibanga 2 Incwadi Yokusebenzela Cover

Shuters Top Class Ukwazi lzidingo Zempilo Ibanga 2 Incwadi YokusebenzelaAuthor : Sue Boucher, Jane Brown, Jenny Mostert, Stella Hortop, Sally Kelly, Hilary McLernan, Ragani Moodley, Sibongiseni Mcaba
Hardcopy ISBN : 9780796045157
Stock : 3408 units
Ebook ISBN : 9780796053138

Uhlelo lwe Shuter's Top Class Ukwazi lzidingo Zempilo luyingxenye yochungechunge lwezincwadi ezibhalelwe lzinga Lemfundo Eyisisekelo ezibhalwe ngendlela ehambisana neSitatimende Senqubomgomo Yohlelo Lwezifundo Nokuhlola Lukazwelonke (phecelezi ama CAPS). Okuqukethwe kuloluchungechunge: lncwadi Yomfundi lmisebenzi ekhuthaza ukuzibambela futhi ebhekelela ukufunda kwabafundi. lmibhalo nemisebenzi ehlukahlukene esiza abafundi ukuthi babe nomdlandla. lmidwebo enombala futhi esiza abafundi ekukhuliseni ulwazi lwezinto ngokuzibonela. I new ad i Youkusebenzela lmisebenzi ehambisana naleyo etholakala Encwadini Kathisha naseNcwadini Yomfundi. lmisebenzi ekhuthaza ukuzibambela ukuze kubuyekezwe futhi kwandiswe ulwazi. Amakhasi okulula ukusebenza kuwo nemidwebo ethandekayo. Kumgodla Wezinsiza Zikathisha kune: lncwadi Kathisha Uhlelo lwamasonto namathemu onke lokufundisa. lmisebenzi Yokuhlola Okuhleliwe eyenziwe ngendlela ehambisana neSitatimende Senqubomgomo Yohlelo Lwezifundo Nokuhlola Lukazwelonke (phecelezi ama CAPS).

Purchase Options


Ebook File Size : 4.09