IsiXhosa Ngumdiliya ibanga 3 Incwadi yabafundi Cover

IsiXhosa Ngumdiliya ibanga 3 Incwadi yabafundiHardcopy ISBN : 9780796052278
Stock : 1780 units
Ebook ISBN : 9780796052476

lincwadi zoluhlu luka-lsiXhosa Ngumdili􀀃a luluhlu lweencwadi zesiXhosa zamabanga asezantsi. zisuka kwibanga loku-1 uku􀀁a kwelesi-3. Luphinda luvele kwakhona olu luhlu pha􀀁a kumabanga angasentla. ibanga lesi-l uku􀀁a kwelesi-6, 􀀏alo-􀀐alo. Ezi ncwadi zibhalwe zasekwa n9okom9aqo omtsha we-CAPS nokhutshwe kutsha 􀀏e liSebe lezeMfundo kweli lizwe. Kwibanga loku-1 uku􀀁a kwelesi-3. zineencwadana zokufunda ezi-5. incwadi 􀀁abafundi. incwadi 􀀁okusebenzela. nencwadi katitshala ehamba nomgodlo wezixhobo zokufundisa zikatitshala. Ezi ncwadi zibhalwe ngoomakhwekhwetha bootitshala kufundo lolwimi kula mabanga.

Purchase Options


Ebook File Size : 3.33