Sichumile IsiXhosa Incwadana Yokufunda Ibanga 3 Masitye ngokusempilweni Incwadana 1 Cover

Sichumile IsiXhosa Incwadana Yokufunda Ibanga 3 Masitye ngokusempilweni Incwadana 1Author : Colleen Nonkululeko Gqamlana, Ntombokuqala Bokoloshe
Hardcopy ISBN : 9780796051806
Stock : 758 units
Ebook ISBN : 9780796055835

USichumile lsiXhosa luluhlu lweencwadi zesiXhosa zamabanga asezantsi, ibanga loku-1 ukuya kwelesi-3. Luphinda luvele kwakhona olu luhlu phaya kumabanga angasentla, ibanga lesi-4 ukuya kwelesi-6, njalo-njalo. Ezi ncwadi zibhalwe zasekwa ngokomgaqo omtsha we-CAPS nokhutshwe kutsha nje liSebe lezeMfundo kweli lizwe. Kwibanga loku-1 ukuya kwelesi-3, zineencwadana zokufunda ezi-5, incwadi yabafundi, incwadi yokusebenzela, nencwadi katitshala ehamba nomgodlo wezixhobo zokufundisa zikatitshala. Ezi ncwadi zibhalwe ngoomakhwekhwetha bootitshala kufundo lolwimi kula mabanga.

Purchase Options


Ebook File Size : 2.58