IsiZulu Sethu Esicebile Ukufundwa Kwemisindo nezinhlamvu Ibanga 2 Incwadi Yokufunda 3 Cover

IsiZulu Sethu Esicebile Ukufundwa Kwemisindo nezinhlamvu Ibanga 2 Incwadi Yokufunda 3Author : A. T. Kheswa, J. D. Zondo, T. C. Mpanza, M. M. Mthembu
Hardcopy ISBN : 9780796042613
Stock : 601 units
Ebook ISBN : 9780796054944

Uhlu lwezincwodi lsiZulu Sethu Esicebile Ukufundwo Kwemisindo Nezinhlomvu !bongo 2, le ncwodi lsiZulu Sethu Esicebile Ukufundwo Kwemisindo Nezinhlomvu ihlelwe yobo uhlu lwezincwodi ezilondeloyo: • lnewodl Yohlelo Lwemlslndo equkethe uhlelo lwemisindo yonke efundwo kuleli bongo. Ukwethulwo komsindo ngomunye kuhombisono nesithombe ukugcizelelo umsindo lowo owethulwoyo. • Uhlu lwezlncwadl ezlne zokufunda eziqukethe izindobo ezihlobohlosile ezibholwe ngobunyonicwo kulondelwo imisindo eseyifundiwe kuphelo. Lokhu kwenziwe ukuze okwozi ukuzifundelo yeno umfundi, zithuthukiso isiko lukufundo futhi. • lncwadl Yokusebenzela equkethe imisebenzono ethuthukiso ukubholwo kwemisindo. lthuthukiso isiko lokukwozi ukubholo kohle kubofundi. • lnewodl Kathlsho ihlelelwe ukusizo uthisho ekusebenziseni kwokhe izincwodi zesiZulu Sethu Esicebile zokufundwo kwemisindo nezinhlomvu. lqukethe nomosu okusizo uthisho ukugcizelelo ukukwazi ukubono, ukubholo kohle nokufundwo kwemisindo nezinhlomvu.

Purchase Options


Ebook File Size : 1.48