Shuters Top Class Ukwazi Izidingo Zempilo Ibanga 1 Incwadi Yomfundi  Cover

Shuters Top Class Ukwazi Izidingo Zempilo Ibanga 1 Incwadi YomfundiAuthor : Sue Boucher, Jane Brovvn, Jenny Mostert, Stella Hortop, Sally Kelly, Hilary McLernan, Ragani Moodley, Slbongiseni Mcaba
Hardcopy ISBN : 9780796045102
Stock : 2201 units
Ebook ISBN : 9780796052834

Uhlelo lwe Shuter's Top Class Ukwazi lzidingo Zempilo luyingxenye yochungechunge lwezincwadi ezibhalelwe lzinga Lemfundo Eyisisekelo ezibhalwe ngendlela ehambisana neSitatimende Senqubomgomo Yohlelo Lwezifundo Nokuhlola Lukazwelonke (phecelezi ama CAPS). Okuqukethwe kuloluchungechunge: lncwadi Yomfundi lmisebenzi ekhuthaza ukuzibambela futhi ebhekelela ukufunda kwabafundi. lmibhalo nemisebenzi ehlukahlukene esiza abafundi ukuthi babe nomdlandla. lmidwebo enombala futhi esiza abafundi ekukhuliseni ulwazi lwezinto ngokuzibonela. lncwadi Youkusebenzela lmisebenzi ehambisana naleyo etholakala Encwadini Kathisha naseNcwadini Yomfundi. I misebenzi ekhuthaza ukuzibambela ukuze kubuyekezwe futhi kwandiswe ulwazi. Amakhasi okulula ukusebenza kuwo nemidwebo ethandekayo. Kumgodla Wezinsiza Zikathisha kune: lncwadi Kathisha Uhlelo lwamasonto namathemu onke lokufundisa. I misebenzi Yokuhlola Okuhleliwe eyenziwe ngendlela ehambisana neSitatimende Senqubomgomo Yohlelo Lwezifundo Nokuhlola Lukazwelonke (phecelezi ama CAPS).

Purchase Options


Ebook File Size : 12.34