Sediba Kereiti 12 Buka Ya Titjhere Cover

Sediba Kereiti 12 Buka Ya TitjhereHardcopy ISBN : 9781775880134
Stock : 735 units
Ebook ISBN : 9780796045775

Buka ena ya Sesotho Puo ya Lapeng e fana ka dintlha tsa bohlokwa tse latelang: E fihlella ditlhoko tsohle tsa tokomane ya Setatemente sa Leano la Kharikhulamo le Tekanyetso (SLKT) thutong e nngwe le nngwe. E fana ka tataiso e hlwahlwa ho titjhere. Dintlha tsa yona di hlakile ebile e sebediswa ha bobebe ho ya ka tsela eo e ngotsweng kateng. SEDIBA buka ya Sesotho sa Puo ya Lapeng kereiting ya 12 e na le Buka ya Titjhere e ipabolang ka tse latelang: E fihlella ditlhoko tsohle tsa tokomane ya Setatemente sa Leano la Kharikhulamo le Tekanyetso (SLKT) thutong ya Sesotho ka botebo. E fana ka tataiso le temoso ho titjhere ka kgaolo e nngwe le e nngwe hammoho le mosebetsi o mong le o mong. E fana ka dikarabo tsa mosebetsi o mong le o mong hammoho le mesebetsi ya tekanyetso ya semmuso. Dintlha tsa yona di hlakile ebile e sebediswa ha bobebe ho ya ka tsela eo e ngotsweng kateng. E bebofatsa mosebetsi ka ho tsamaellana le buka ya moithuti.

Purchase Options


Ebook File Size : 3.19