AMACULO ABANTWANA ESIZULU - DVD Cover

AMACULO ABANTWANA ESIZULU - DVDAuthor : Mrs O.N. Selepe
Hardcopy ISBN : 9781920280031
Stock : 242 units

Lawa ngamaculo ayeculwa eminyakeni eminingi eseyadlula ngenhloso, yokufundisa nokuthuthukisa ulimi, ukufundisa amagugu namasiko ethu, ukutshala uthando lomculo kanye nokuzijabulisa. Ngale Khula-Kahle Project sithi azibuye emasisweni. Abantwana bazolalela, bacule, babukele, balingise. Bazobona nezithombe ezitshengisa impilo nezakhiwo zasemakhaya. Amaculo atholakala nge-DVD, nge-CD kanye nangayo incwadi le.

Purchase Options