AMAVA Cover

AMAVAAuthor : S. Gxilishe
Hardcopy ISBN : 9780796007063
Stock : 600 units

Incwadi u ‘Amava’ yincwadi yezincoko ebhalwe ngumbhali onamava kubhalo nosele eneencwadi eziliqela eziphume phantsi kosiba lwakhe. Izincoko ekuxoxwa ngazo zingqiyame kwimiba ngemiba yobomi esiphila kuyo kule mihla. Leyo yimiba enje ngale, ulwazi olubanzi ngokubaluleka kwekhaya kubomi bomntu ngamnye, ubumelwane, ingcibi njalo-njalo. The book ‘Amava’ is a collection of essays written by an experienced author who has written a number of books. The essays are about various issues of social life, like neighbourhood, home etc.

Purchase Options