BOPHELO LE LEFU Cover

BOPHELO LE LEFUAuthor : L.L. Mokwena
Hardcopy ISBN : 9781868510146
Stock : 752 units

Dithothokisong tsena sethothokisi se tshohla ditaba tsa bophelo le lefu. Hangata re a nyakalla ha ho buuwa ka bophelo empa re a tshaba ha ho buuwa ka lefu. Empa nnete e kekeng ya hanyetswa ke hore bobedi bophelo le lefu ke ntho tse re amang. Buka ena e loketse batjha. An anthology encompassing issues of life and death, both of which are a reality. However, it is easier and more comfortable to talk about life.

Purchase Options