BOSA BO SELE Cover

BOSA BO SELEAuthor : S.D. Sebidi
Hardcopy ISBN : 9780796010438
Stock : 31 units

E ke kokoanyo ya diterama tse di khutshwane tsa Setswana. Molaetsa wa diterama tse o botlhokwa mo bathong. Di kgalemele ditiro tse di maswe le botlhokatsebe. Terama e tshwana le Leroborobo e gakolola babuisi ka ga maitsholo a a botlhaswa le HIV/AIDS. Strong messages are conveyed to the reader through advice on bad behaviour and lawlessness. Issues such as the repercussions of HIV/AIDS and the irresponsible actions of men are highlighted

Purchase Options