BUNJALO UBOMI Cover

BUNJALO UBOMIAuthor : L.S. Ngcangata
Hardcopy ISBN : 9780947477509
Stock : 152 units

Le yincwadi yamabali amafutshane eveza iimeko ngeemeko azibone ngokwakhe umbhali zisenzeka emhlabeni. Iyamnika umfundi ithuba lokuba akhe anike nezakhe izimvo akube efundile kwibali. La mabali ayayivula ingqondo yomfundi malunga nemiba ethile yobomi, ingakumbi kumabalana anje ngala; isiphithiphithi, ubutyebi, ithemba njalo-njalo. The reader is exposed to different life experiences through these stories. They will entertain and inform.

Purchase Options