CUB READING SCHEME (SETSWANA) LEVEL 2 BK 2:BOITAPOLOSO... Cover

CUB READING SCHEME (SETSWANA) LEVEL 2 BK 2:BOITAPOLOSO...Hardcopy ISBN : 9780796041760
Stock : 866 units
Ebook ISBN : 9780796067746

Motseletsele wa Puiso wa Cub ke sete ya dibuka tsa puiso tse di tlhophilweng le go baakanngwa ka kelotlhoko, maikaelelo e le go ruta le go rotloetsa lorato la go buisa mo Kgatong ya Motheo. Di tlhamilwe ke bakwadi ba Aforika Borwa ba di tlhamela mmuiso yo o potlana wa Aforika e e mo Borwa. E ikaegile ka: • Karolwana tse 12 tsa go buisa le tse nne tsa puiso mo go nngwe le nngwe • Dibuka di le 3 tsa Tiro, e le nngwe mo Kereiting nngwe le nngwe • Dibuka di le 3 tsa Morutabana, e le nngwe mo Kereiting nngwe le nngwe • Dibuka tse 4 tse Dikgolo

Purchase Options


Ebook File Size : 1.55