DULA O FIHLE MOTLOGOLO Cover

DULA O FIHLE MOTLOGOLOAuthor : D.G. Mashabela
Hardcopy ISBN : 9780796015501
Stock : 467 units

Ke kgoboketso ya dikanegelo tshaba tseo di akaretsago dinonwane, dikosana, dika le ditlwaelo tsa setso. Katlegong ya mongwadi tlhamong ya puku e bonala ka tiriso ye bonolo ya polelo ya maatlakgogedi. A collection of traditional literature including tales, songs, idioms and cultural taboos. The language used is simple yet appealing and makes this book a real treasure.

Purchase Options