EZEMIHLA NAYIZOLO Cover

EZEMIHLA NAYIZOLOAuthor : N.F. Mbhele
Hardcopy ISBN : 9781868510610
Stock : 749 units

Le ncwadi iqukethe imidlalo yeshashalazi enkundlanye. Le midlalo ixoxa ngezehlakalo esihlangabezana nazo imihla ngemihla njengalezo eziphathelene nenhlalo nokuhlalisana kwabantu emiphakathini. A title of one-act plays by different writers. They deal with issues and events we encounter in our everyday life.

Purchase Options