ICAMAGU LIVUMILE Cover

ICAMAGU LIVUMILEAuthor : Z. Zono
Hardcopy ISBN : 9780796031099
Stock : 454 units

Le yingqokelela yemibongo yabantwana besigaba esiphakathi sokufunda (Intermediate Phase). Kule mibongo bazityanda igila ngeemvakalelo zabo eziphathelele kubomi babo bemihla ngemihla. Imibongo yabo iphathelele kwindalo, intlalo kubomi bethu jikelele, amasiko nezithethe, inkolo, ugawulayo, nokufa. Akho amaqhina neerhayimu zokonwabisa. This is a collection of poetry written by and for learners in the Intermediate Phase. They express their own opinions about everyday experiences affecting them on a daily basis.

Purchase Options