IGAZI LEZIBI (NOVEL) Cover

IGAZI LEZIBI (NOVEL)Author : M.E. Ngcobo
Hardcopy ISBN : 9780796040305
Stock : 39 units
Ebook ISBN : 9780796068576

Untuthuko Langa wadlwengula intombazane, kwazalwa uNqoba. Untuthuko uyazama ukuliphika icala kodwa ehluleke. Isigwili esinguyise kaNtuthuko sakha itulo lokuba ibulawe le ngane. Kusona le ngane iyizibi nje. Ngenhlanhla uyasinda uNqoba, akhule aze abe ummeli. AbakwaLanga bazi ukuthi wafa kudala uNqoba. Nakho-ke nUtuthuko esedinga igazi emva kokulinyazwa yizigebengu. Inkinga enkulu kuba wukuthola umuntu onohlobo lwegazi elifana nelikaNtuthuko. Abenhlangano kazwelonke ethekelisa ngegazi bagcina bethole uNqoba. Ingabe uzovuma ukunikela ngegazi lakhe ukuze asindise impilo kaNtuthuko?

Purchase Options


Ebook File Size : 0.72