ISIZULU SOQOBO (PHONIC PROG) GRADE 3 TG  Cover

ISIZULU SOQOBO (PHONIC PROG) GRADE 3 TGHardcopy ISBN : 9780796043092
Stock : 296 units
Ebook ISBN : 9780796052421

Lezi yizincwadi ezihlelwe ukufundisa ukufundwa kwemisindo olimini lwesiZulu kusukela ebangeni lokuqala (Grade 1) kuya kwelesithathu (Grade 3)� Ngale ndlela abafundi abaqalayo ukufunda isiZulu bayokwazi ukubona nokuhlanganisa ongwaqa nonkamisa ukwakha amagama nemisho enomqondo� Kulolu chungechunge lwezincwadi kukhona incwadi kathisha (Teacher’s Guide) kanye nencwadi 1, 2, 3 no 4� (Ibanga 3; 1-3)

Purchase Options


Ebook File Size : 3.1