ISIZULU SOQOBO (PHONIC PROG) GRADE 3 WORKBOOK 1 Cover

ISIZULU SOQOBO (PHONIC PROG) GRADE 3 WORKBOOK 1Hardcopy ISBN : 9780796043139
Stock : 2615 units
Ebook ISBN : 9780796054555

Lezi yizincwadi ezihlelwe ukufundisa ukufundwa kwemisindo olimini lwesiZulu kusukela ebangeni lokuqala (Grade 1) kuya kwelesithathu (Grade 3)� Ngale ndlela abafundi abaqalayo ukufunda isiZulu bayokwazi ukubona nokuhlanganisa ongwaqa nonkamisa ukwakha amagama nemisho enomqondo� Kulolu chungechunge lwezincwadi kukhona incwadi kathisha (Teacher’s Guide) kanye nencwadi 1, 2, 3 no 4� (Ibanga 3; 1-3)

Purchase Options


Ebook File Size : 1.03