IZINDABA ZABANCANE GRADE R READER Cover

IZINDABA ZABANCANE GRADE R READERHardcopy ISBN : 9780796033925
Stock : 139 units

Le ncwadi ihlelelwe abantwana bebanga R. Inezindatchana ezingamashumi amabili nanye, ekupheleni kwaleyo naleyo ndaba kukhona isifundo esidluliswayo ngaleyo ndaba kanye nomlolozelo ohambelana nendaba. With 21 brightly illustrated stories, complete with rhymes and activities, this large format book is a great way to begin language and learning development.

Purchase Options